Lejdborg Consulting

Definitioner

Definitioner

När vi börjar testa mjukvaran kan det vara nyttigt att känna till lite olika termer som kan komma upp i diskussioner.

Acceptanstest

Ett mjukvaruprojekt avslutas vanligtvis med något som kallas acceptanstest.

Ett acceptanstest innebär att du – eller någon som du utser – testar igenom hela den levererade applikationen.

Syftet är att se till att applikationen faktiskt gör det vi kommit överens om, att den är lätt att förstå och att den inte innehåller några kritiska buggar.

Bugg

En bugg är något som inte fungerar som det ska. Det finns både visuella buggar och funktionsmässiga buggar.

En visuell bugg kan t.ex. vara texten tar oväntat stor plats på smarta telefoner, och tvingar fram en sidoscroll.

En funktionsbugg kan t.ex. vara det inte kommer fram något mail när du klickar på “Glömt lösenord”-funktionen.

Produktionsmiljö

Produktionsmiljön är det namn med vilket vi brukar benämna den installation av applikationen som är tillgänglig för dina riktiga användare.

Scope

När vi pratar om scope handlar det om den överenskomna storleken på projektet.

Om du vid test kommer fram till att du vill genomföra en förändring gör vi först en bedömning om det faller inom det arbetsomfång vi avtalat om.

Om det hamnar utanför kan vi säga att det ligger utanför “scopet”, och handlar således om ett tillägg.

Stagingmiljö / Testmiljö

En stagingmiljö är en separat installation av applikationen som är helt skild från den skarpa installationen.

Det innebär att information som finns och manipuleras inte kan påverka riktiga användare.

Oftast ligger installationen av stagingmiljön på en helt annan server än den skarpa installationen, och det finns ingen chans för en säkerhetslucka som skulle kunna förstöra för dina kunder.

Don't miss out on my next article!

Read more articles

Hi, I'm Christoffer Lejdborg! I believe software has tremendous potential to transform your business in amazing ways, but people are too focused on the technology instead of the business case.

Some of my clients are very well known, some are not – but I love them all equally.


christoffer@lejdborg.se
+46 70-218 17 24