Lejdborg Consulting

Hur går acceptanstestning till?

Hur går acceptanstestning till?

Ett acceptanstest innebär att du – eller en person som du anlitar – testar igenom den levererade applikationen. Syftet är att se till att den faktiskt gör det vi kommit överens om.

Som kund kan det ibland kännas otydligt vad som förväntas av dig när fasen för acceptanstest inleds, så jag vill här försöka reda ut några vanliga frågor som kan uppkomma.

Hur genomför man ett acceptanstest?

Börja med att klicka dig runt i applikationen och bekanta dig med den. Var under tiden uppmärksam på följande:

När du bekräftat att applikationen fungerar som tänkt, testa då och se vad som händer om du använder applikationen på ett oväntat sätt. T.ex:

Vad gör jag om jag upptäcker att något saknas i specifikationen?

Det är väldigt svårt att tänka på allt i specifikationsfasen, och således är det väldigt vanligt att du får nya idéer när du börjar testa slutprodukten.

I så fall meddelar du mig att du har en ny idé och så tar vi en diskussion kring denna för att sedan prissätta och prioritera den.

Vad förväntas av mig?

Du förväntas avsätta åtminstone några timmar för att klicka dig igenom applikationen och notera om det är något du tycker är otydligt eller svårt att förstå. Klicka på alla länkar du hittar, och fyll i alla formulär.

Testa att eventuella administrationsfunktioner beter sig som du förväntar dig, och att felmeddelanden är lätta att förstå.

Börja med att testa igenom applikationen ”i god tro” – dvs se till att allt fungerar som det ska när du fyller i information som är rimlig. Därefter kan du börja testa att fylla i orimlig information för att se till att applikationen inte krashar, samt att den ger tydliga instruktioner om hur du ska rätta till felet.

Hur kommer jag åt testmiljön?

Inoggningsuppgifter och länkar till staging-miljön kommer mailas ut till dig i samband med att testet påbörjas.

Stagingmiljön är en testmiljö som inte på något vis är ihopkopplad med produktionsmiljön. Inget du gör i denna miljö kommer påverka verkliga användare.

För mobilapplikationer kommer du få en inbjudan via mail till ett verktyg som heter HockeyApp. Registrera ett konto och alla mobila enheter du vill använda för test.

Don't miss out on my next article!

Read more articles

Hi, I'm Christoffer Lejdborg! I believe software has tremendous potential to transform your business in amazing ways, but people are too focused on the technology instead of the business case.

Some of my clients are very well known, some are not – but I love them all equally.


christoffer@lejdborg.se
+46 70-218 17 24